Profil erstellen

Profil erstellen

Loaderbig

Profil erstellen

Nachádzate sa v poslednom kroku úpravy profilu - Fotka ubytovateľa:

- Pre úpravu tohto kroku prejdite na tlačidlo Upraviť krok 3. Môžete sem nahrať Vašu fotku alebo fotku Vášho ubytovacieho zariadenia a napísať niečo o sebe. 

Po dokončení úprav kliknite na tlačidlo Uložiť a Zavrieť.

Po uložení Vašich informácií, kliknite na tlačidlo Zavrieť.

326

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

Nachádzate sa v druhom kroku Adresa / Web stránka:

Pre upravenie adresy Vášho profilu kliknite na tlačidlo Upraviť krok 2. Vyplníte celú Vašu kontaktnú adresu: ulicu, číslo domu, štát, mesto, štvrť, psč. V prípade, že Vaše ubytovacie zariadenie má oficiálnu internetovú stránku, napíšete ju do políčka WEB stránka.

- Po vyplnení všetkých potrebných informácií prejdite na tlačidlo Uložiť a Zavrieť. 

Po uložení informácií môžete prejsť na krok 3 pomocou tlačidla Nasledujúce.

325 

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

Nachádzate sa v prvom kroku Základné informácie:

Pre upravenie Vášho profilu musíte najskôr prejsť na tlačidlo Upraviť krok 1. Vyplníte Vaše meno a priezvisko, právnu formu, e-mail a aspoň jedno telefónne alebo mobilné číslo. V prípade, že nemáte vytvorenú žiadnu e-mailovú adresu, prosíme o vytvorenie novej, nakoľko ju potrebujete pri vytváraní Vášho profilu ubytovateľa. Bez nej nie je možné uložiť Vaše informácie.

Po vyplnení všetkých potrebných informácií prejdite na tlačidlo Uložiť a Zavrieť.

- Po uložení informácií môžete prejsť na krok 2 pomocou tlačidla Nasledujúce.

324 

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

You are in the last step of editting your profile - Photo of the Property owner:

For editting of this step go on to the button "Edit step 3". You may upload here a photo of yourself or a photo of your accommodation and you may write something about yourself.

After finishing of editting your profile click on the button "Save and close".

After your data are saved you may click on the button "Close".

101

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

You are in the second step called Address / Web page:

- For editing your profile address klick on the button "Edit step 2". Please fill in the address, include street name, house number, city, district, postal code. In case that your accommodation has got an official web page, please fill it into the field "Web page".

After filling in all the neccessary information click on the buttons "Save and close".

After saving data you may continue with the 3 step by click on the button "Next".

 100

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

You are in the first step called Basic Information:

If you want to edit your profile you have to first go to the button "Edit step 1". Fill in your name and surname, legal form, e-mail address and at least one phone number. In case you do not have an e-mail account, please create one, because e-mail account is neccessary for creating an account on our web portal. Without an e-mail address is not possible to save your data.

After filling in all the neccessary information click on the buttons "Save and close".

After saving data you may continue with the 2 step by click on the button "Next".

99

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

Sie befinden sich in den letzten Schritt der Profilbearbeitung - Foto der Vermieter:

- Für die Bearbeitung dieses Schrittes klicken Sie auf die Taste "Schritt 3 bearbeiten". Sie können Ihr Foto oder ein Foto von Ihrer Unterkunft hochladen und etwas über Sich schreiben.

Nach der Bearbeitung klicken Sie auf die Taste "Speichern und schließen".

Nach der Speicherung Ihren Angaben, klicken Sie auf die Taste "Weiter".

114

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

Sie befinden sich in den Schritt 2 Anschrift / Webseite:

Für die Bearbeitung Ihres Profils klicken Sie auf die Taste "Schritt 2 bearbeiten". Bitte füllen Sie Ihre ganze Anschrift ein: Straße, Hausnummer, Staat, Stadt, Stadtviertel, Postleitzahl. Falls Sie eine offizielle Webseite haben, bitte füllen Sie sie ins Feld "Webseite" ein.

Wenn Sie schon alle nötige Angaben ausgefüllt haben, bitte klicken Sie auf die Taste "Speichern und schließen".

Nach der Speicherung Ihren Angaben, können Sie mit dem Schritt 3. fortsetzen. Klicken Sie auf die Taste "Weiter".

113

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?

Sie befinden sich in den Schritt 1 Grundinfos:

Für die Bearbeitung Ihres Profils klicken Sie auf die Taste "Schritt 1 bearbeiten". Bitte füllen Sie Ihren Vornamen und Familiennamen ein und wählen Sie zwischen "Unternehmen/Privatvermieter". Füllen Sie dann noch Ihre E-Mail Adresse und mindestens eine Telefonnummer oder Handynummer ein. Falls Sie kein E-Mail Konto haben, bitte erstellen Sie sich ein. Es ist sehr wichtig, weil ohne eines E-Mail Kontos können Ihre Angaben nicht gespeichert werden.

Wenn Sie schon alle nötige Angaben ausgefüllt haben, bitte klicken Sie auf die Taste "Speichern und schließen".

Nach der Speicherung Ihren Angaben, können Sie mit dem Schritt 2. fortsetzen. Klicken Sie auf die Taste "Weiter".

112

auf Dienstag Juli 07 Häufig gestellte Fragen
Hat es Ihnen geholfen?
Loading

Bitte warten ...